Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc αρ. αδ. 3750/19.5.97

 

 

Ανοιχτή Επιστήμη - Open Science

 

Ελληνικά    |    Αγγλικά

 

 

Ανοιχτή Επιστήμη

 

Η ψυχολογική έρευνα προσπαθεί να προάγει την κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων με ευρύτερο στόχο να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας σπάνια φτάνουν στη δημόσια σφαίρα με τρόπο ώστε να επηρεάσουν τις πολιτικές ή την εφαρμογή στην πράξη. Τις περισσότερες φορές φτάνουν ως δημοσιογραφικές ενημερωτικές αναφορές που τις παίρνει ο άνεμος, ή απευθύνονται αποκλειστικά στους επαγγελματίες και τους επιστήμονες της ψυχικής υγείας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο διαμεσολαβητικός ρόλος ανάμεσα στους ερευνητές και το κοινό είναι ουσιαστικός, καθώς η εμπλοκή του κοινού είναι κρίσιμη για την αξιοποίηση της έρευνας για την πρόκληση της κοινωνικής αλλαγής. Για αυτό έχω πάρει την πρωτοβουλία να παίξω αυτόν το διαμεσολαβητικό ρόλο ως ψυχολόγος που, αξιοποιώντας εμπειρία του στην έρευνα (research), στην εφαρμογή στην πράξη (applied psychology), στο σχεδιασμό εμπειρίας (experience design) και στη συγγραφή, διαχέει τα αποτελέσματα της έρευνας στο ευρύ κοινό - παράλληλα με το έργο της εφαρμογής της έρευνας (private practice) - με σκοπό τόσο να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων όσο και να προκαλέσει κοινωνικές αλλαγές.

 

Η δική μου ερευνητική επιστημονική εργασία, στενά συνδεδεμένη με τις επαγγελματικές επιστημονικές εφαρμογές μου:

Ευφυής Σταδιοδρομία: έρευνα, θεωρία και πράξη

 

Μελετώ τις επιστημονικές εξελίξεις της ψυχολογίας μέσα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τις εφαρμόζω στην πράξη, και τις μοιράζομαι, με τρόπο εύληπτο στους ακόλουθους τομείς:

 

Open Science

 

The broad goal of researchers can be construed as wanting to advance the understanding of psychological phenomena with the outcome of bettering the lives of people throughout the world. However, the information amassed during the research process is rarely extracted into the public sphere to influence policy or practice. I believe that is essential the role of the mediator between the researchers and the public, as long as public engagement is critical for using research to invoke social change. Therefore, I have taken the initiative to play the mediating role as a psychologist in private practice that disseminates research results to the public.

 

I am a researcher on my own, and my research work - closely related to my professional scientific applications:

Clever Career: research, theory and practice (in Greek)

 

I study the scientific updates of psychology through the international scientific community, apply them in practice, and share them in a comprehensible way

in the following areas:

 

 

Copyright, 1/1/00, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά - χωρίς την έγγραφη άδεια της συγγραφέως.

 

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2020

 

 

Συνδεθείτε μαζί μας