Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Ψυχολογία Προσώπων  >Οργανωσιακή Ψυχολογία  >Ψυχολογία Δ.Β.Μάθησης  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Ψυχολογική Εξέταση και Αξιολόγηση

από το CleverCareer... με αφοσίωση στην ψυχική ευημερία

της Ι.Ν.Τριπερίνα, Ψυχολόγου MSc. Occ Psy

 

Ψυχολογική εξέταση

 

Συνεδρία με τον ενδιαφερόμενο διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας (συνήθως 45 λεπτών) όπου η ψυχολόγος καταγράφει το ζήτημα, παίρνει σύντομο ιστορικό, εκτιμά την ψυχολογική διάσταση του ζητήματος και προτείνει την κατάλληλη ψυχολογική παρέμβαση ή παραπέμπει σε άλλον ειδικό.

  

 

Ψυχολογική αξιολόγηση

 

Διαδικασία διερεύνησης και εκτίμησης με χρήση επιστημονικών θεωριών και μεθόδων των ικανοτήτων, της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των κινήτρων, των κλίσεων, των δεξιοτήτων και της λειτουργικότητας ενός προσώπου (στους τομείς γνωστικό, συναισθηματικό, συμπεριφοράς, κοινωνικό, βιοσωματικό, υπαρξιακό) προκειμένου να καταλήξει στη σύνταξη ψυχολογικής έκθεσης / αναφοράς, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει στη διάγνωση, την παρέμβαση, την αξιοποίηση, την ανάπτυξη, ή τη θεραπεία του αξιολογούμενου, σε πλαίσια όπως

- σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς,

- νοσοκομεία και άλλους φορείς υγείας,

- δικαστήρια και άλλους φορείς δικαιοσύνης,

- επιχειρήσεις / εταιρείες / οργανισμούς / οργανώσεις και άλλους επαγγελματικούς φορείς

- κ.α.

Eπιστημονικές ερευνητικές μέθοδοι που αξιοποιώ, ευρύτερα αποδεκτοί στην επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα των ψυχολόγων: έρευνα αρχείων (πραγματικών δεδομένων-life record data), μελέτη περίπτωσης, ανάλυση περιεχομένου, δομημένη ή ημιδομημένη συνέντευξη, παρατήρηση, ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, λίστες κριτηρίων.

Διάρκεια: χρόνος διερεύνησης και εκτίμησης, χρόνος εξαγωγής αποτελεσμάτων, χρόνος συγγραφής έκθεσης (σύνολο τουλάχιστον 3 ώρες).

Η ψυχολογική αξιολόγηση μπορεί να αφορά όχι μόνο ένα πρόσωπο, αλλά και ένα ζεύγος, μια οικογένεια ή μία ομάδα.

 

 

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο στην Αθήνα, στη Θήβα και σε όλη την Ελλάδα. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

 

Διαβάστε ακόμα:

 

Πρόσωπο επικοινωνίας εδώ

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018