Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Ψυχολογία Προσώπων  >Οργανωσιακή Ψυχολογία  >Ψυχολογία Δ.Β.Μάθησης  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Οικοψυχολογία

 

Καιρικές συνθήκες και συναισθήματα

Οικολογική κρίση και ηθική

Υπερπληθυσμός, κλιματική αλλαγή και ψυχολογικοί παράγοντες

Ψυχολογία και Κλιματικές Αλλαγές

Ψυχολογία και Ανθρωπογεωγραφία

Ψυχολογία και Βιομετεωρολογία

 

 

της Ι.Ν.Τριπερίνα

Ψυχολόγου MSc. Occ Psy

 

 

Καιρικές συνθήκες και συναισθήματα

photo by andrea reaiman on unsplash

Τι σχέση έχουν οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες με τη δυσφορία και τη νοσταλγία;

Οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες προκαλούν νοσταλγία.

Οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες προκαλούν δυσφορία, η οποία προβλέπει υψηλότερη νοσταλγία.

Η παρεμπόδιση της νοσταλγίας επιδεινώνει τη δυσφορία που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες.

Η νοσταλγία που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες παρέχει ψυχολογικά οφέλη.

Αυτές τις υποθέσεις μελέτησε και επιβεβαίωσε η ψυχολογική έρευνα:

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167218756030

Copyright, 22.3.2018, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Οικολογική κρίση και ηθική

Ποια είναι η σχέση της οικολογικής κρίσης (κλιματολογικές αλλαγές, υπερθέρμανση πλανήτη, περιβαλλοντική μόλυνση) με τις ηθικές μας αξίες;

Η πλεονεξία, η απληστία, η υπερκατανάλωση, η σπατάλη, ο εγωισμός, η εξουσιομανία δεν είναι οι επικρατέστερες αξίες της εποχής;

Η μέριμνα για τις επόμενες γενιές, η εγκράτεια, η ολιγάρκεια, η ταπεινότητα, η προνοητικότητα, η υπομονή, δεν θεωρούνται ηττοπαθείς προσεγγίσεις;

Ποια ομάδα αξιών έχει μεγαλύτερη συνάφεια με την οικολογική κρίση; Είναι προσωπική επιλογή ενός ανθρώπου το αξιακό του σύστημα;

Σε ποιο βαθμό ο άνθρωπος (ειδικά ο άνθρωπος μιας υπερπληθυσμιακής κοινωνίας) κάνει προσωπικές επιλογές ή αφήνεται σε εκείνες που επιλέγει η κοινωνία στην οποία ανήκει;

Αλλά και ποια είναι η έννοια της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή;

Copyright, 23.10.2017, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Υπερπληθυσμός, κλιματική αλλαγή και ψυχολογικοί παράγοντες

 

"το δάσος", "το δέντρο" και ο άνθρωπος

Το επιστημονικό εργαστήρι ψυχολογικής έρευνας του CleverCareer μελετά σε πέντε επίπεδα (πρόσωπο, ομάδα, οργάνωση, τοπική κοινότητα, παγκόσμια κοινότητα) θέματα υψηλού ενδιαφέροντος.

Πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την εξέλιξη του πολιτισμού; (υπερπληθυσμός, υπερκατανάλωση, μόλυνση περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές, ένοπλες συρράξεις, κλπ.).

Πώς νιώθουν; (ψυχική υγεία, συναισθήματα, προσωπικότητα, ψυχολογικοί παράγοντες: αντίληψη του κινδύνου, στρες, συναισθηματικές αντιδράσεις, επιθετικότητα, αλλαγές στην κουλτούρα, αντίσταση στην αλλαγή, κλπ.).

Πώς συμπεριφέρονται; (α.σεξουαλικότητα, β. σχέσεις: ενδοομαδικές, διομαδικές, διαφυλικές, διαγενεακές, ενδοοικογενειακές, γ. ψηφιακή επικοινωνία, δ. ιδρυματισμός/οργανώσεις, ε. εργασία στον τόπο και στο χρόνο, στ. διομαδικές εντάσεις και συγκρούσεις, κλπ.).

Μεθοδολογία έρευνας: Παρατήρηση στο φυσικό χώρο, Συγκέντρωση ιστοριών ζωής και προσωπικών εμπειριών, Ανάλυση περιεχομένου οπτικοακουστικού υλικού

(η συλλογή του υλικού έχει ξεκινήσει από το 2010).

Σκοπός έρευνας: Καταγραφή και κατανόηση της κατάστασης σε επίπεδο προσώπων, ομάδων, οργανώσεων και κοινότητας-πόλης-νομού, ψυχολογική ενδυνάμωση, διευκόλυνση προσαρμογής στις αλλαγές, προαγωγή της συνεργασίας των γενεών, στρατηγική αναδιοργάνωση της παραγωγής και της εργασίας (διαδοχή επιχειρήσεων, μετάβαση στις ψηφιακές επιχειρήσεις, καινοτόμος επιχειρηματικότητα, νεανική επιχειρηματικότητα, τοπική βιώσιμη επιχειρηματικότητα κλπ.).

Ενδιαφέρον βίντεο για την αύξηση του πληθυσμού από το WorldPopulationHistory.org

World Population

human population grow from 1 CE to present

https://vimeo.com/130468614

Copyright, 1.1.2017, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Ψυχολογία και Κλιματικές Αλλαγές

Οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές συνδέονται με θέματα ψυχικής υγείας, όπως μετατραυματικό στρες, διαταραχές άγχους, κατάθλιψη κ.α. Κοινωνικές και κοινοτικές επιδράσεις που απορρέουν από τις κλιματικές αλλαγές είναι η σχέση που έχει βρεθεί ανάμεσα στη ζέστη και στην επιθετικότητα, ο νέος χαρακτήρας των ενδοομαδικών και των διομαδικών σχέσεων, οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, η εφαρμογή της ψυχοκοινωνικής δικαιοσύνης.

Τα ψυχολογικά εμπόδια που κάνουν τους ανθρώπους να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή είναι η άγνοια, η αβεβαιότητα, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η άρνηση, η υποτίμηση του κινδύνου, η προσκόλλησή τους στον τόπο, η συνήθεια, η περιορισμένη αίσθηση του ελέγχου που πιστεύουν ότι μπορούν να ασκήσουν, η αντίληψη του κινδύνου σχετικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής της συμπεριφοράς τους. Η αντίληψη του κινδύνου από τον άνθρωπο που πιστεύει στο μέσο όρο ότι η κλιματική αλλαγή είναι φυσική, δεν είναι νέο φαινόμενο και είναι ελεγχόμενη, οδηγεί στην υποτίμηση του κινδύνου.

Η ψυχολογία μπορεί να συνεισφέρει στις κλιματικές αλλαγές μελετώντας την καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων καθώς οι δράσεις του ανθρώπου που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή προκύπτουν από τον υπερπληθυσμό και την υπερκατανάλωση. Επίσης, η ψυχολογία μπορεί να αναπτύξει και να αξιολογήσει παρεμβάσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά για τον περιορισμό της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Copyright, 8.10.2016, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Ψυχολογία και Ανθρωπογεωγραφία

Η ανθρωπογεωγραφία μέσα από την ψυχολογική μου επιστημονική θεώρηση (και σε συνδυασμό με αυτή) είναι η επιστήμη που μελετά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με σκοπό να κατανοήσει πληρέστερα τη σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους.
Η μελέτη αυτή αποκτά ιδιαίτερη πρακτική αξία όταν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, χωρίς να ανγοεί τη σχέση του συγκεκριμένου με το παγκόσμιο.

Ένας τόπος συντίθεται από παράγοντες όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, η βιομηχανία, ο τριτογενής τομέας, η κυκλοφορία (χερσαία, θαλάσσια, εναέρια), οι τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα, οι οικισμοί υπαίθρου, οι αστικοί οικισμοί, με κύριο ρυθμιστή τον άνθρωπο ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί μέρος του τόπου.

Ερωτήματα γύρω από το χώρο σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα μπορούν να μάς οδηγήσουν σε πολύτιμα συμπεράσματα:

Πώς είναι το κλίμα της περιοχής; Πού βρίσκεται η περιβαλλοντική μόλυνση; Πώς είναι η χλωρίδα και η πανίδα; Ποιες είναι οι πρωτογενείς πλουτοαπραγωγικές πηγές της περιοχής; Πώς είναι το συγκοινωνιακό δίκτυο; Πώς είναι οι οικισμοί των ανθρώπων και πώς είναι φτιαγμένες οι κατοικίες τους; Σε ποιους τομείς εργάζονται οι άνθρωποι; Πώς είναι οι χώροι και οι συνθήκες εργασίας τους; Πώς κατανέμεται ο ανθρώπινος μόχθος για επιβίωση και δημιουργία; Ποιος ο ρόλος της θρησκείας στη ζωή των ανθρώπων; Ποια είναι τα μνημεία της περιοχής; Πώς διασκεδάζουν οι άνθρωποι; Πώς εκπαιδεύονται και πού; Ποιες είναι οι αγωνίες τους; Πώς είναι η δομή της οικογένειας; Πώς είναι η θέση των ανέργων, των μεταναστών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των περιθωριακών κ.α.;

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα (με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους) μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια σειρά θεμάτων που αποτελούν τα προσωπικά μου επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα:

Copyright, 8.4.2015, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Ψυχολογία και Βιομετεωρολογία

Η βιομετεωρολογία μέσα από την ψυχολογική μου επιστημονική θεώρηση (και σε συνδυασμό με αυτή) είναι η επιστήμη που μελετά τις καιρικές συνθήκες και τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία. Όσον αφορά στην ψυχική υγεία από τη διεθνή βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι o μουντός, βροχερός και υγρός καιρός, φέρνει θλίψη, κακοκεφιά, αναποφασιστικότητα, υπερευαισθησία, αδυναμία συγκέντρωσης, υπνηλία και γενικώς καταβολή δυνάμεων (σε ποσοστό περίπου 20% του γυναικείου πληθυσμού και 6% του αντρικού, σύμφωνα με την πολυετή έρευνα της ψυχολόγου Μαρί Έντερς Σλέγκερ, καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης). Η επίγνωση των αναπόφευκτων επιπτώσεων του καιρού πάνω μας μάς καθιστά σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίζουμε τις καιρικές συνθήκες, διαμορφώνοντας τις συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, τη διατροφή, την άσκηση και γενικά τον τρόπο της ζωής μας σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Αν και ο καιρός είναι μη ελεγχόμενος, δεν είμαστε έρμαια του καιρού. Είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε προληπτικά και δραστικά όταν χρειαστεί.

Και η ίσως η στάση μας να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο...

Να ζούμε και να χαιρόμαστε όλες τις καιρικές συνθήκες, χωρίς φόβους και αποφυγές, είναι από τις λίγες μη ελεγχόμενες εμπειρίες που μπορούμε να βιώσουμε στο σύγχρονο πολιτισμό.

Και στο...

Η ασθένεια είναι μια ευκαιρία να βρίσκουμε το μέτρο. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι, είμαστε ευάλωτοι, ευαίσθητοι, ευπαθείς άνθρωποι, που πάσχουμε και πονάμε.

Copyright, 8.4.2015, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Copyright, 2015-2017, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

 

 

29/9/16: Νέο μοντέλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επιβεβαιώνει ότι το 92% του πληθυσμού ζει σε μέρη που η ποιότητα του αέρα ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. Ο χάρτης είναι αποκαλυπτικός.

A new WHO air quality model confirms that 92% of the world’s population lives in places where air quality levels exceed WHO limits. The new data represents the most detailed outdoor air pollution-related health data, by country, ever reported by WHO. Information is presented via an interactive map, highlighting areas within countries that exceed air quality limits. 

http://maps.who.int/airpollution/

 

 

Διαβάστε ακόμα για τις "οικολογικές" δράσεις μας:

 

 • Περιδιαβαίνοντας και Συνομιλώντας στη μικρή μας πόλη

 • Οι υπηρεσίες μας Βιωματικού Τουρισμού και Βιωματικής Μάθησης στη Βοιωτία

 •  

  Ενημερωθείτε για τις Ψυχολογικές Υπηρεσίες μας

   

   

  Εάν έχετε απορίες ή σχόλια, θα χαρώ για την επικοινωνία.

  Πρόσωπο επικοινωνίας

  Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

   

  Κλείστε ένα ραντεβού

   

   

  www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018