Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Ψυχολογία Προσώπων  >Οργανωσιακή Ψυχολογία  >Ψυχολογία Δ.Β.Μάθησης  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Η εμπειρία μας, τα έργα/project μας βιωματικής μάθησης και ανάπτυξης:

     

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Θερινό Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο, για παιδιά και οικογένειες (Ιούλιος 2016)

Αναζήτηση της θετικής ψυχολογίας μελετώντας ελλείψεις, υπερβολές και το μέτρο.

Άλμπουμ φωτογραφιών:

https://www.facebook.com/clevercareer/photos/?tab=album&album_id=1185895841431918

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Ταξιδιώτες της πόλης, για παιδιά και οικογένειες (2015-2016)

Άλμπουμ φωτογραφιών:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1092076230813880.1073741866.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Πρεσβευτές καλής θέλησης, για παιδιά και οικογένειες (2014-2015)

Άλμπουμ φωτογραφιών:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.837144696307036.1073741860.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Παί-Ζούμε ΜΑΖΙ! για παιδιά και οικογένειες (2013-2014)

Άλμπουμ φωτογραφιών:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.777563592265147.1073741852.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Χρόνος-Τόπος, για παιδιά και οικογένειες (2012-2013)

Άλμπουμ φωτογραφιών:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.510436122311230.113283.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Ανοιξιάτικο, για παιδιά και οικογένειες (2012)
Άλμπουμ φωτογραφιών:
www.clevercareer.gr/EQplayschoolSpring2012photoes.pdf

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Βιωματικό παιχνίδι πόλης, για προέφηβους (2012)
www.clevercareer.gr/EQplayschool9_13_2012.pdf

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Περιδιαβαίνοντας την επτάλοφη Θήβα καλλιεργούμε την πολλαπλή ευφυία μας, για παιδιά και οικογένειες (2010-2014)
Άλμπουμ φωτογραφιών:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.846913925330113.1073741861.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Οι εννέα Μούσες στη νότια πλαγιά του Ελικώνα, μάς καλλιεργούν τις εννέα εφυίες, για παιδιά και οικογένειες (2010-2014)
Άλμπουμ φωτογραφιών:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.846916361996536.1073741862.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Βιωματική μάθηση δεκάδων ενηλίκων (2006-2014)

Άλμπουμ φωτογραφιών:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.383736871647823.88684.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Μουσείο χειροποίητου παιχνιδιού «ο ψ παιχνιδοποιός» (2000-2015)

Χειροποίητα παιχνίδια που καλλιεργούν την πολλαπλή ευφυία

 

 

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Θερινό Σχολείο Εκπαιδευτικών και Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας Μαθητών (2006-2007)

Το 2006 επιλεγήκαμε μέσα από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ:

Ιούνιος 2006-Σεπτέμβριος 2007

Δράση «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών των καλοκαιρινών σχολείων νεανικής επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια του υποέργου 7 «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών» στα πλαίσια του έργου «Καλοκαιρινά σχολεία νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής», το οποίο υλοποιήθηκε από τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων 2.3.2.ζ΄ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ II ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ (υπουργείου εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων).

Το έργο μας, που εφαρμόστηκε σε έξι καλοκαιρινά σχολεία (τρία το 2006 και τρία το 2007) περιελάμβανε:

- Εκπόνηση Οδηγού Βιωματικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτές

- Εκπόνηση εργαλείων προσωπικής ανάπτυξης («Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης» και «Οδηγός Ανάπτυξης Δεξιοτήτων») για μαθητές

- Εκπαίδευση 50 εκπαιδευτών στη βιωματική εκπαίδευση στην Αθήνα

- Βιωματική εκπαίδευση 800 μαθητών στις Σπέτσες, στην Ερμιόνη και στην Ερατεινή

- Αξιολόγηση της βιωματικής εκπαίδευσης των μαθητών

Άλμπουμ φωτογραφιών:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.383736871647823.88684.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Βιωματική μάθηση στελεχών της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο (όρος Τρόοδος), (2002-2004): ηγεσία, ομαδικότητα, επικοινωνία.

Άλμπουμ φωτογραφιών:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.383736871647823.88684.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Βιωματική μάθηση εκατοντάδων στελεχών σε επιχειρήσεις: ΑΒ Βασιλόπουλος, Carrefour, Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο, HENKEL-ECOLAB, ΜΕΤΑΞΑ, ORIFLAME, Piaggio, Schwarzkopf-Rilken, Universal Life Insurance (2000-2005): ηγεσία, ομαδικότητα, επικοινωνία.

Άλμπουμ φωτογραφιών:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.383736871647823.88684.182053405149505&type=3

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Βιωματική μάθηση φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (2000-2001)

Οι φοιτητές του MBA-Executive του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για δύο συνεχόμενες χρονιές, ενίσχυσαν το ομαδικό πνεύμα τους και ανέπτυξαν δεξιότητες απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα στο επαγγελματικό περιβάλλον.

 

 

ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  

 

Βιωματική μάθηση κρατούμενων: Αισιοδοξία στο σχολείο της φυλακής με σκοπό την προετοιμασία για κοινωνική επανένταξη (2011-σήμερα)

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  

 

Βιωματική μάθηση ατόμων με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, μελών των οικογένειών τους, και εθελοντών: ΦΙΛΟΙ ανθρώπων με ειδικές ανάγκες με σκοπό την ενδυνάμωση των ΑΜΕΑ και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας (1995-2015)

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

 

Βιωματική μάθηση προσφύγων και μεταναστών: Διαπολιτισμικές εφαρμογές για την ειρηνική ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (1999-σήμερα)

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

 

Βιωματική μάθηση παραμελημένων ή κακοποιημένων παιδιών: Φίλοι κατά της παιδικής κακοποίησης με σκοπό την ενδυνάμωση των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί, και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας (1996-σήμερα)

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

 

Η επιστημονική μελέτη του Συναισθηματικού Παιχνιδοσχολείου

Ειδική έκδοση (1996-2014)

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

 

Η Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή και το Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο

Ειδική έκδοση (1996-2014)


 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Το Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο αναγνωρίστηκε από πολλές πρωτοβουλίες ανάδειξης καλών επιχειρηματικών και ανθρωπιστικών ιδεών (TEDxΕλληνικώνΠανεπιστημίων κ.α.).

Εδώ ανάδειξη του Συναισθηματικού Παιχνιδοσχολείου ως ενός λόγου για να πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο:
http://www.reasonstobelieve.gr/story/HM2K/kai-h-thesmothethmenh-ekpaideysh-afierwnetai-monomerws-sth

   

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

Έδρα Ψυχολογικού Γραφείου CleverCareer: Γληνού 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού